Protokoly z praktík

Na tejto stránke nájdete protokoly z praktík, ktorými som zatiaľ prešiel počas svojho štúdia. Strávil som pri nich dosť veľa času, tak aspoň dúfam, že sa niekomu zídu. Pre tých, čo nevedia LaTeX, je všetko exportované aj do PDF, zabalené spoločne v archíve zip. Uvedený je aj program, pomocou ktorého som ich vytváral. Bližší popis programov je v sekcii Programy. Za aktuálnosť úloh neručím, je to tu najmä na študijné účely (tým nemyslím kopírovanie od slova do slova).

Prírodovedecká fakulta UK Praha

Laboratorní technika - MC240C22 (OpenOffice)

Anorganické praktikum - MC240C11C (OpenOffice) - pozor, len schéma, ktorú som dostal ja (asi číslo 7).

Biochemické praktikum - MC250C31N (LaTeX, LabPlot)

Praktikum z analytické chemie - MC230C01N, MC230C02N, MC230C07N, MC230C11 (LaTeX, gnuplot) - väčšinou za 1, dvojka bola za plynovú chromatografiu (šírka dosadzovaná do rozlíšenia píkov má byť meraná na spodku, nie v polovici), zrážaciu titráciu (nepresne, použil som iný výpočet, lebo normálne mi vychádzalo spolu 109%), acidobázickú titráciu (nepresne), extrakciu na pevnej fáze (nepresne).

Praktikum z fyzikální chemie - MC260C45N (LaTeX, gnuplot) - všetko za 1.

Anorganické praktikum pro pokročilé - MC240C21 (LaTeX, gnuplot) - celkovo za 1 s menšími technickými pripomienkami.

Praktikum z fyzikálních metod studia anorganických látek - MC240C26 (LaTeX, gnuplot, občas Octave a ROOT) - celkovo za 1.

Matematicko-fyzikálna fakulta UK Praha

Fyzikální praktikum I pro obor Obecná fyzika - NOFY066 (LaTeX, LabPlot) - úlohy 3, 4, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 21; všetko bolo nad 15 bodov, priemerne 18-19, najhoršie Dynamická skúška deformácie v tlaku (opravoval som, aby bolo viac ako 15 bodov).

Fyzikální praktikum II pro obor Obecná fyzika - NOFY024 (LaTeX, QCad, gnuplot) - úlohy (+ počet bodov): 2 (16), 4 (17), 5 (19), 9 (20), 10 (20), 11 (20), 14 (19), 18 (20), 21 (20).

Fyzikální praktikum III pro obor Obecná fyzika - NOFY028 (LaTeX, gnuplot) - úlohy (+ počet bodov): 2 (20), 3 (20), 4 (20), 5 (20), 8 (18), 11 (20), 13 (15), 15 (20), 27 (20).

Fyzikální praktikum IV pro obor Obecná fyzika - NOFY030 (LaTeX, gnuplot) - úlohy (+ počet bodov): A0 (20), A1 (19), A2 (19), A4 (20), A5 (20), A6 (20), A9 (20), A15 (17), A19 (20).

Praktikum jaderné fyziky - NJSF006 (LaTeX, gnuplot, občas Octave, C, ROOT) - úloha 6 za 2 (nevyšlo meranie a zle vypočítané chyby), inak 1. Zadania

Posledná zmena: 15.4.2011