Zdroje informácií

Tu uvádzam niekoľko užitočných odkazov na zdroje rôznych, najmä vedeckých informácií. Okrem otrepaného googlu a wikipédie je občas vhodné mať poruke aj seriózne stránky.

Matematika

MathWorld - tvári sa namakane, ale je veľa vecí, ktoré tam nenájdete. Okrem toho, vysvetlenia sú dosť nenázorné.

Fyzika

HyperPhysics - užitočná a obsiahla stránka o fyzike a všetkom, čo s ňou súvisí.

Aldebaran - česká stránka o astrofyzike a súvisiacich oblastiach (napr. elektromagnetizmus, jadrová fyzika, fyzika plazmy).

Isotopes Project - najrôznejšie informácie o všetkých známych nuklidoch a iných veciach z jadrovej fyziky. Novšie tabuľky (2012) sú na AMDC (resp. tu) a ďalšie dáta možno nájsť pomocou programu Janis napísaného v Jave.

Particle Data Group - vlastnosti častíc a interakcií (subjadrová fyzika). Sú tam schované aj najaktuálnejšie hodnoty fyzikálnych konštánt a periodická tabuľka. Výcuc najdôležitejších údajov som spracoval do jednostranovej tabuľky.

arXiv - voľne prístupný archív preprintov vedeckých článkov z matematiky a fyziky (občas sa vraj vyskytne aj nejaký ten balast).

NASA - National Aeronautics and Space Administration. Fotky z medziplanetárnych sond tu.

HubbleSite - články, fotky, videá (astronómia).

Chémia

Internet je v tejto oblasti dosť skúpy, ale niečo sa predsa len nájde:

Periodic Table - dosť veľa stránok na to odkazuje, hádam na tom niečo bude...

Theodore Gray - zberateľ chemických prvkov.

Knovel Library - on-line knižnica s množstvom zaujímavých chemických knižiek v pdf. Prístup majú len predplatitelia, napr. Přírodovědecká fakulta UK, Praha. Ak chcete sťahovať hromadne, poradím, že treba sa pozrieť do pdf (najlepšie Table of Contents) v textovom editore (nie Acrobat!), hľadať výrazy typu /F (***.pdf) a potom sa s ním pohrať v tabuľkovom editore alebo v linuxovom príkazovom riadku. Stáva sa aj, že tie odkazy nie sú takto priamo čitateľné, vtedy sa osvedčil linuxový program pdftohtml (externé odkazy vypíše ako vedľajšiu informáciu na príkazový riadok).

American Mineralogist Crystal Structure Database - štruktúry minerálov, aj súradnice.

International Union of Biochemistry and Molecular Biology - primárny zdroj informácií o enzýmoch a metabolických cestách.

KEGG PATHWAY Database - metabolické cesty prehľadnejšie.

Posledná zmena: 29.12.2014